Vårdutbildning i Göteborg

I Göteborg, en stad där varje sekund räknas i nödsituationer, står Palm HLR som din allierade inom vårdutbildningen. Vårt förhållningssätt är djupt rotat i att förstå Göteborgs unika puls. Vi erkänner de olika roller våra deltagare spelar i denna pulserande gemenskap.


Det är därför vår utbildning är utformad för att vara inkluderande, engagerande och, viktigast av allt, effektiv. Vi ser till att du, oavsett din bakgrund, lämnar våra sessioner förberedda och inspirerade för att göra en meningsfull inverkan.


Följ med oss i vårt uppdrag att skapa ett tryggare Göteborg. Låt oss lyfta vårdträningen tillsammans, ett pass i taget.

Utbildning i vuxen-HLR

Målgrupp

Utbildningen i vuxen-HLR vänder sig till alla i samhället som vill lära sig hjärt- och lungräddning för vuxna.

Förkunskaper

Inga förkunskaper för att gå vår HLR-kurs.

Tidsåtgång

2 timmar med max 15 deltagare per kurs.

Utbildning i barn-HLR

Målgrupp

Utbildning i barn-HLR vänder sig till alla i samhället som vill lära sig HLR för barn.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Tidsåtgång

2 timmar med max 15 deltagare per kurs.

Utbildning i första hjälpen

Målgrupp

Utbildningen i första hjälpen vänder sig till alla i samhället som vill lära sig första hjälpen.

Förkunskaper

Laddad kursbok.

Tidsåtgång

3–5 timmar med max 15 deltagare per kurs.

Utbildning i D-HLR

Målgrupp

Utbildningen i D-HLR vänder sig till alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas agera vid plötsligt hjärtstopp, till exempel räddningspersonal, polis, ordningsvakter, personal i simhallar och liknande.

Förkunskaper

Läs kursboken D-HLR, samt genomförd onlineutbildning med godkänt resultat. För repetitionsutbildningen krävs att du har genomfört grundutbildningen med godkänt resultat.

Tidsåtgång

2-4 timmar med max 6 deltagare per kurs.

Upprepning

Upprepa 1-2 gånger per år.