Våra instruktörsutbildningar

Vi anpassar innehållet så att det matchar beställarens önskemål, med utgångspunkt från  HLR-rådets gällande riktlinjer för HLR.

Instruktörs-
utbildning i vuxen HLR

Utbildningsspecifikation

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla grundutbildningar, d.v.s. den har ett pedagogiskt fokus.

Målgrupp

Alla personer i samhället som vill bli HLR-instruktörer

Förkunskaper

Deltagit i grundutbildning i Vuxen-HLR inom 6 månader, sett instruktionsfilmen HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp, läst in instruktörsbok i vuxen-HLR, läst in kursbok Första hjälpen och hjärt-lungräddning, genomfört webbutbildning samt förbereda träningsuppgifter.

Tidsåtgång

4-6 timmar med 4-8 deltagare per kurs.

Grundläggande Vuxen HLR för alla
Grundläggande Vuxen HLR för alla

Huvudinstruktörs-
utbildning i vuxen-HLR

Utbildningsspecifikation

Huvudinstruktörsutbildningens syfte är att utbilda huvudinstruktörer som i sin tur skall hålla instruktörsutbildningar och huvudinstruktörsutbildningar d.v.s. den har ett pedagogiskt fokus.

Målgrupp

Personer med utbildningsansvar inom verksamheter som bedriver utbildning i hjärt- och lungräddning.

Förkunskaper

Instruktör i vuxen-HLR med erfarenhet av minst fyra utbildningar inom vuxen-HLR.

Inläst instruktörs- och huvudinstruktörsbok, utfört webbutbildningen, kursdeltagaren ska förbereda en presentation på fem minuter inom valfritt ämne, som ska redovisas vid kurstillfället samt förbereda träningsuppgifter.

Rekommenderad förberedelse är att även vara observatör vid grundutbildning och eller en instruktörsutbildning

Tidsåtgång

4-5 timmar med 4-6 deltagare per kurs.

Instruktörsutbildning i barn-HLR

Utbildningsspecifikation

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla grundutbildningar, d.v.s. den har ett pedagogiskt fokus.

Målgrupp

Alla personer i samhället som vill bli Barn HLR-instruktörer

Förkunskaper

Deltagit i grundutbildning i Barn-HLR inom 6 månader, sett instruktionsfilmen Barn-HLR, läst in instruktörsbok i Barn-HLR, genomfört webbutbildning samt förbereda träningsuppgifter

Tidsåtgång

4-6 timmar med 4-6 deltagare per kurs.

Huvudinstruktörsutbildning i barn-HLR

Utbildningsspecifikation

Huvudinstruktörsutbildningens syfte är att utbilda huvudinstruktörer som i sin tur skall hålla instruktörsutbildningar och huvudinstruktörsutbildningar d.v.s. den har ett pedagogiskt fokus.

Målgrupp

Personer med utbildningsansvar inom verksamheter som bedriver utbildning i hjärt- och lungräddning.

Förkunskaper

Instruktör i barn-HLR med erfarenhet av minst fyra utbildningar inom barn-HLR.

Inläst instruktörs- och huvudinstruktörsbok, utfört webbutbildningen, kursdeltagaren ska förbereda en presentation på fem minuter inom valfritt ämne, som ska redovisas vid kurstillfället samt förbereda träningsuppgifter.

Rekommenderad förberedelse är att även vara observatör vid grundutbildning och eller en instruktörsutbildning

Tidsåtgång

4-5 timmar med 4-6 deltagare per kurs.

Instruktörsutbildning i Första hjälpen

Utbildningsspecifikation

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla grundutbildningar, d.v.s. den har ett pedagogiskt fokus.

Målgrupp

Alla personer i samhället som vill bli instruktörer i Första Hjälpen

Förkunskaper

Deltagit i grundutbildning i Första Hjälpen och Vuxen-HLR, läst in kursbok och instruktörsbok i Första Hjälpen, tittat igenom bildspelet för Första Hjälpen, tittat på alla Första Hjälpen filmer samt förbereda träningsuppgifter

Tidsåtgång

8 timmar med 4-6 deltagare per kurs.

D-HLR för alla

Huvudinstruktörsutbildning i första hjälpen

Utbildningsspecifikation

Huvudinstruktörsutbildningens syfte är att utbilda huvudinstruktörer som i sin tur skall hålla instruktörsutbildningar och huvudinstruktörsutbildningar d.v.s. den har ett pedagogiskt fokus.

Målgrupp

Personer med utbildningsansvar inom verksamheter som bedriver utbildning i hjärt- och lungräddning och första hjälpen.

Förkunskaper

Instruktör i Första hjälpen med erfarenhet av minst fyra utbildningar inom Första hjälpen.

Inläst instruktörs- och huvudinstruktörsbok, utfört webbutbildningen, kursdeltagaren ska förbereda en presentation på fem minuter inom valfritt ämne, som ska redovisas vid kurstillfället samt förbereda träningsuppgifter.

Rekommenderad förberedelse är att även vara observatör vid grundutbildning och eller en instruktörsutbildning

Tidsåtgång

4-5 timmar med 4-6 deltagare per kurs.

Instruktörsutbildning i D-HLR

Utbildningsspecifikation

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla grundutbildningar, d.v.s. den har ett pedagogiskt fokus.

Målgrupp

- Insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen och HLR, t.ex. brandmän, polis, säkerhetsvakter, personal i simhallar, flygpersonal, etc. och har tillgång till hjärtstartare.
- De med särskilt ansvar för hjärtstartare på arbetsplatser eller publika anläggningar.

Förkunskaper

Vara instruktör i Vuxen-HLR


Deltagit i grundutbildning eller repetitionsutbildning i D-HLR inom 6 månader, läst in kursbok och instruktörsbok i D-HLR, genomfört webbutbildning samt förbereda träningsuppgifter.

Tidsåtgång

4-6 timmar med 4-6 deltagare per kurs.

Grundläggande Vuxen HLR för alla

Huvudinstruktörsutbildning i D-HLR

Utbildningsspecifikation

Huvudinstruktörsutbildningens syfte är att utbilda huvudinstruktörer som i sin tur skall hålla instruktörsutbildningar och huvudinstruktörsutbildningar d.v.s. den har ett pedagogiskt fokus.

Målgrupp

Personer med utbildningsansvar inom verksamheter som bedriver utbildning i hjärt- och lungräddning.

Förkunskaper

Instruktör i D-HLR med erfarenhet av minst fyra utbildningar inom D-HLR.

Inläst kurs-, instruktörs- och huvudinstruktörsbok, utfört webbutbildningen, kursdeltagaren ska förbereda en presentation på fem minuter inom valfritt ämne, som ska redovisas vid kurstillfället samt förbereda träningsuppgifter. 

Rekommenderad förberedelse är att även vara observatör vid grundutbildning och eller en instruktörsutbildning

Tidsåtgång

4-5 timmar med 4-6 deltagare per kurs.

Instruktörsutbildning i S-HLR vuxen

Utbildningsspecifikation

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla grundutbildningar i S-HLR Vuxen. Instruktören i S-HLR Vuxen blir också behörig att utbilda i Vuxen-HLR.

Målgrupp

Alla personal inom hälso- och sjukvården på och utanför sjukhus som ska utbilda i S-HLR vuxen samt inom vårdutbildningar.

Förkunskaper

Deltagit i grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR Vuxen inom 6 månader, sett instruktionsfilmen HLR för vuxna, hjärtstartare och luftvägsstopp, läst in kursbok och instruktörsbok i S-HLR Vuxen samt texten Överlevnad efter hjärtstopp, läst in instruktörsbok i Vuxen-HLR, genomfört webbutbildning samt förbereda träningsuppgifter.

Tidsåtgång

4-6 timmar med 4-6 deltagare per kurs.

Grundläggande Vuxen HLR för alla
Grundläggande Vuxen HLR för alla

Huvudinstruktörsutbildning i S-HLR vuxen

Utbildningsspecifikation

Huvudinstruktörsutbildningens syfte är att utbilda huvudinstruktörer som i sin tur skall hålla instruktörsutbildningar och huvudinstruktörsutbildningar d.v.s. den har ett pedagogiskt fokus.

Målgrupp

Personer med utbildningsansvar för hjärt- och lungräddning inom hälso- och sjukvården samt inom vårdutbildningar.

Förkunskaper

Instruktör i S-HLR Vuxen med erfarenhet av minst fyra utbildningar inom S-HLR Vuxen.

Inläst kurs-, instruktörs- och huvudinstruktörsbok, utfört webbutbildningen, inläst kursbok i Vuxen HLR samt texten Överlevnad efter hjärtstopp, kursdeltagaren ska förbereda en presentation på fem minuter inom valfritt ämne, som ska redovisas vid kurstillfället samt förbereda träningsuppgifter.

Rekommenderad förberedelse är att även vara observatör vid grundutbildning och eller en instruktörsutbildning

Tidsåtgång

4-5 timmar med 4-6 deltagare per kurs.

Instruktörsutbildning i S-HLR barn

Utbildningsspecifikation

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla grundutbildningar i S-HLR Barn. Instruktören i S-HLR Barn blir också behörig att utbilda i Barn-HLR.

Målgrupp

Alla personal inom hälso- och sjukvården på och utanför sjukhus som ska utbilda i S-HLR barn samt inom vårdutbildningar.

Förkunskaper

Deltagit i grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR Barn inom 6 månader, sett filmen Hjärt-lungräddning till barn, läst in kursbok och instruktörsbok i S-HLR Barn, läst in instruktörsbok i Barn-HLR, genomfört webbutbildning samt förbereda träningsuppgifter.

Tidsåtgång

4-5 timmar med 4-6 deltagare per kurs.

Huvudinstruktörsutbildning i S-HLR barn

Utbildningsspecifikation

Huvudinstruktörsutbildningens syfte är att utbilda huvudinstruktörer som i sin tur skall hålla instruktörsutbildningar och huvudinstruktörsutbildningar d.v.s. den har ett pedagogiskt fokus.

Målgrupp

Personer med utbildningsansvar för hjärt- och lungräddning inom hälso- och sjukvården samt inom vårdutbildningar. 

Förkunskaper

Instruktör i S-HLR barn med erfarenhet av minst fyra utbildningar inom S-HLR barn. 

Inläst kurs-, instruktörs- och huvudinstruktörsbok, utfört webbutbildningen, inläst kursbok i Barn-HLR, kursdeltagaren ska förbereda en presentation på fem minuter inom valfritt ämne, som ska redovisas vid kurstillfället samt förbereda träningsuppgifter.

Rekommenderad förberedelse är att även vara observatör vid grundutbildning och eller en instruktörsutbildning

Tidsåtgång

4-5 timmar med 4-6 deltagare per kurs.

Instruktörsutbildning i Vuxen-HLR

Innehåll

Under kursens gång kommer de blivande instruktörerna undervisa andra deltagare. Efter momentet kommer återkoppling ges av de övriga deltagarna och huvudinstruktören.

  • Vad som ska läras ut i en grundutbildning och repetitionsutbildning i vuxen-HLR.
  • Hur en instruktör ska lära sig att förmedla kunskapen vidare
  • Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet

Huvudinstruktörsutbildning

Innehåll

Under kursens gång kommer de blivande huvudinstruktörerna att redovisa sina träningsuppgifter. Efter redovisningen kommer återkoppling ges av de övriga deltagarna och huvudinstruktören.

  • Vad som deltagarna ska lära sig under utbildningen.
  • Hur en instruktör/huvudinstruktör, med olika metoder, kan skapa förutsättningar för att
   deltagarna lär sig
  • Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet

Instruktörsutbildning i barn-HLR

Innehåll

Under kursens gång kommer de blivande instruktörerna undervisa andra deltagare. Efter momentet kommer återkoppling ges av de övriga deltagarna och huvudinstruktören.

  • Vad som ska läras ut i en grundutbildning och repetitionsutbildning i barn-HLR.
  • Hur en instruktör ska lära sig att förmedla kunskapen vidare
  • Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet

Instruktörsutbildning i första hjälpen

Innehåll

Huvudinstruktören kommer att gå igenom de praktiska momenten och visa hur de läras ut, därefter kommer de blivande instruktörerna undervisa andra deltagare. Efter momentet kommer återkoppling ges av de övriga deltagarna och huvudinstruktören.

  • Vad som ska läras ut i en grundutbildning och repetitionsutbildning i Första Hjälpen.
  • Hur en instruktör ska lära sig att förmedla kunskapen vidare
  • Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet

Instruktörsutbildning i D-HLR

Innehåll

Under kursens gång kommer de blivande instruktörerna undervisa andra deltagare. Efter momentet kommer återkoppling ges av de övriga deltagarna och huvudinstruktören.

Tidsåtgång: 4-5 timmar
Antal deltagare:4-6 personer

  • Vad som ska läras ut i en grundutbildning och repetitionsutbildning i D-HLR.
  • Hur en instruktör ska lära sig att förmedla kunskapen vidare
  • Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet

Huvudinstruktörsutbildning i
D-HLR

Innehåll

Under kursens gång kommer de blivande huvudinstruktörerna att redovisa sina träningsuppgifter. Efter redovisningen kommer återkoppling ges av de övriga deltagarna och huvudinstruktören.

  • Vad som deltagarna ska lära sig under utbildningen.
  • Hur en instruktör/huvudinstruktör, med olika metoder, kan skapa förutsättningar för att
   deltagarna lär sig
  • Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade
   kursmaterialet

Instruktörsutbildning i S-HLR vuxen

Innehåll

Under kursens gång kommer de blivande instruktörerna undervisa andra deltagare. Efter momentet kommer återkoppling ges av de övriga deltagarna och huvudinstruktören.

  • Vad som ska läras ut i en grundutbildning och repetitionsutbildning i S-HLR Vuxen.
  • Hur en instruktör ska lära sig att förmedla kunskapen vidare
  • Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet

Instruktörsutbildning i S-HLR barn

Innehåll

Under kursens gång kommer de blivande instruktörerna undervisa andra deltagare. Efter momentet kommer återkoppling ges av de övriga deltagarna och huvudinstruktören.

  • Vad som ska läras ut i en grundutbildning och repetitionsutbildning i S-HLR barn.
  • Hur en instruktör ska lära sig att förmedla kunskapen vidare
  • Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet

Utbildning i S-HLR barn

Grundutbildning & Repetitionsutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål

  • Identifiera hjärtstopp och andningsstopp
  • Larma
  • Utföra HLR med god kvalitet, en- och tvålivräddarteknik
  • De fysiologiska skillnaderna mellan barn och vuxna
  • Använda andningsmask och ge syrgasbehandling
  • Kunna använda den akututrustning som finns på arbetsplatsen
  • Förstå varför handlingsplanerna för HLR till barn respektive vuxna är olika
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra åtgärder vid luftvägsstopp
  • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
  • Känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur man kan förebygga
  • Situationsanpassad träning
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Övrigt

I samband med utbildningen gås alltid arbetsplatsens akututrusning igenom och vid den situationsanpassade träningen får deltagarna visa att de behärskar arbetsplatsens akututrustning.

Utbildning i S-HLR vuxna

Grundutbildning & Repetitionsutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Använda en hjärtstartare
  • Stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål

  • Identifiera hjärtstopp
  • Larma
  • Utföra HLR med god kvalitet, en- och tvålivräddarteknik
  • Använda en Hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
  • Fysiologin vid hjärtstopp
  • Använda andningsmask och ge syrgasbehandling
  • Kunna använda den akututrustning som finns på arbetsplatsen
  • Handlingsplanen
  • Säkerhetsaspekter
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra ryggslag och buktryck
  • Situationsanpassad träning
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Övrigt

I samband med utbildningen gås alltid arbetsplatsens akututrusning igenom och vid den situationsanpassade träningen får deltagarna visa att de behärskar arbetsplatsens akututrustning.