Våra utbildningar för samhället

Under situationsanpassade utbildningar får varje deltagare en egen docka att öva på, för att få möjlighet till mer mängdträning. 

Vi övar också med att inkludera den livsviktiga hjärtstartaren, och iscensätter olika akuta situationer. Vi anpassar innehållet så att det matchar beställarens önskemål, med utgångspunkt från  HLR-rådets gällande riktlinjer för HLR.

Utbildning i vuxen HLR

Målgrupp

Utbildningen i vuxen HLR vänder sig till alla i samhället som vill lära sig hjärt- och lungräddning för vuxna. ​

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Tidsåtgång

2 timmar med maximalt 15 deldeltagare per kurs.

Utbildning i barn HLR

Målgrupp

Utbildning i barn HLR vänder sig till alla i samhället som vill lära sig hjärt- och lungräddning för barn.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Tidsåtgång

2 timmar med maximalt 15 deldeltagare per kurs.

Utbildning i första hjälpen

Målgrupp

Utbildningen i första hjälpen vänder sig till alla i samhället som vill lära sig första hjälpen.

Förkunskaper

Inläst kursbok.

Tidsåtgång

3–5 timmar med maximalt 15 deldeltagare per kurs.

Utbildning i D-HLR

Målgrupp

Utbildningen i D-HLR vänder sig till alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp till exempel räddningspersonal, polis, väktare, personal i simhallar och dylikt.

Förkunskaper

Inläst kursbok D-HLR, samt genomförd webbutbildning med godkänt resultat.

För repetitionsutbildningen krävs att du genomfört grundutbildningen med godkänt resultat.

Tidsåtgång

2-4 timmar med maximalt 6 deldeltagare per kurs.

Repetition

Repetera 1-2 gånger per år.