Våra utbildningar för samhället

Under situationsanpassade utbildningar får varje deltagare en egen docka att öva på, för att få möjlighet till mer mängdträning. 

Vi övar också med att inkludera den livsviktiga hjärtstartaren, och iscensätter olika akuta situationer. Vi anpassar innehållet så att det matchar beställarens önskemål, med utgångspunkt från  HLR-rådets gällande riktlinjer för HLR.

Utbildning i vuxen HLR

Målgrupp

Utbildningen i vuxen HLR vänder sig till alla i samhället som vill lära sig hjärt- och lungräddning för vuxna. ​

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Tidsåtgång

2 timmar med maximalt 15 deldeltagare per kurs.

Utbildning i barn HLR

Målgrupp

Utbildning i barn HLR vänder sig till alla i samhället som vill lära sig hjärt- och lungräddning för barn.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Tidsåtgång

2 timmar med maximalt 15 deldeltagare per kurs.

Utbildning i första hjälpen

Målgrupp

Utbildningen i första hjälpen vänder sig till alla i samhället som vill lära sig första hjälpen.

Förkunskaper

Inläst kursbok.

Tidsåtgång

3–5 timmar med maximalt 15 deldeltagare per kurs.

Utbildning i D-HLR

Målgrupp

Utbildningen i D-HLR vänder sig till alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp till exempel räddningspersonal, polis, väktare, personal i simhallar och dylikt.

Förkunskaper

Inläst kursbok D-HLR, samt genomförd webbutbildning med godkänt resultat.

För repetitionsutbildningen krävs att du genomfört grundutbildningen med godkänt resultat.

Tidsåtgång

2-4 timmar med maximalt 6 deldeltagare per kurs.

Repetition

Repetera 1-2 gånger per år.

Utbildning i vuxen-HLR

Grundutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Alla deltagarna får var sin docka att träna på. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Använda en hjärtstartare
  • Stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål

  • Identifiera hjärtstopp Larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
  • Utföra HLR med god kvalitet 
  • Starta hjärtstartaren och följa instruktioner 
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge 
  • Identifiera luftvägsstopp 
  • Utföra ryggslag och buktryck 
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Utbildning i barn-HLR

Grundutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Alla deltagarna får var sin docka att träna på. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål

  • Identifiera andningsstopp och hjärtstopp på barn
  • Larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
  • Utföra HLR med god kvalitet
  • Skillnaden mellan HLR på barn och vuxna
  • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra ryggslag och buktryck
  • Förstå vikten av regelbunden träning.

Utbildning i första hjälpen

Grundutbildning

Första hjälpen kan rädda liv

Varje dag inträffar en mängd akuta sjukdomsfall och olycksfall i samhället. Fallolyckor, olyckor på arbetsplatser, inom idrottsutövning eller i trafiken innebär en stor risk för livshotande skador eller dödsfall. Att kunna ge första hjälpen och tidiga insatser vid vanliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke kan i längden vara avgörande för möjligheterna till överlevnad och rehabilitering.

Vid ett plötsligt hjärtstopp har hjärt-lungräddning (HLR) och en tidig strömstöt från en hjärtstartare visat sig vara direkt livräddande. Även personer som har diabetes kan bli medvetslösa om blodsockernivån sjunker för mycket, kunskap om sjukdomen och hur man kan ge första hjälpen kan därför i sig vara livräddande. Vid större blödningar, brännskador och misstanke om skador på nacke och rygg kan kunskaper från en första hjälpen utbildning vara viktiga för att förhindra ett fortsatt allvarligt förlopp. Att snabbt kunna känna igen symtom vid dessa båda sjukdomar, ge första hjälpen och förstå att ringa 112 för ett snabbt omhändertagande kan vara direkt livräddande. Det viktigaste målet med första hjälpen utbildningen är att livräddaren gör något överhuvudtaget. Att inspirera alla medborgare i samhället till att rädda liv, få kunskaper och mod att ingripa.

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Alla deltagarna får var sin docka att träna på. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort. Utbildningen kan kompletteras med olika inriktningar och innehållet anpassas efter önskemål. Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7.

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Alla deltagarna får var sin docka att träna på. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

Kursmål

  • Identifiera hjärtstopp
  • Larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
  • Utföra HLR med god kvalitet
  • Starta hjärtstartaren och följa instruktioner
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra ryggslag och buktryck
  • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
  • L – Livsfarligt läge (bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)
  • A – Andning (skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)
  • B – Blödning (stoppa blödningar)
  • C – Chock (förebygga cirkulationssvikt)
  • Först på olycksplats (prioritera och handla på olycksplats)
  • Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Tillval

  • Akuta sjukdomar, så som tex stroke, bröstsmärtor, diabetes, astma och allergier
  • Brännskador
  • Kläm- och krosskador
  • Fallskador samt nack- och ryggskador
  • Elskador
  • Kem- och frätskador
  • Ögonskador
  • Psykisk första hjälp (psykiska reaktioner)
  • Idrottsskador

Utbildning i D-HLR

Grundutbildning & Repetitionsutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Alla deltagarna får var sin docka att träna på. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Använda en hjärtstartare
  • Stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Syrgastillförsel

Kursmål

  • Identifiera hjärtstopp
  • Larma 112
  • Utföra HLR med god kvalitet, en- och tvålivräddarteknik
  • Använda en Hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
  • Fysiologin vid hjärtstopp
  • Använda andningsmask och akututrustning
  • Handlingsplanen
  • Situationsanpassad träning
  • Säkerhetsaspekter
  • Syrgasbehandling enligt HLR-rådet riktlinjer för D-HLR
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra ryggslag och buktryck
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Utbildning i S-HLR barn

Grundutbildning & Repetitionsutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål

  • Identifiera hjärtstopp och andningsstopp
  • Larma
  • Utföra HLR med god kvalitet, en- och tvålivräddarteknik
  • De fysiologiska skillnaderna mellan barn och vuxna
  • Använda andningsmask och ge syrgasbehandling
  • Kunna använda den akututrustning som finns på arbetsplatsen
  • Förstå varför handlingsplanerna för HLR till barn respektive vuxna är olika
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra åtgärder vid luftvägsstopp
  • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
  • Känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur man kan förebygga
  • Situationsanpassad träning
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Övrigt

I samband med utbildningen gås alltid arbetsplatsens akututrusning igenom och vid den situationsanpassade träningen får deltagarna visa att de behärskar arbetsplatsens akututrustning.

Utbildning i S-HLR vuxna

Grundutbildning & Repetitionsutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Använda en hjärtstartare
  • Stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål

  • Identifiera hjärtstopp
  • Larma
  • Utföra HLR med god kvalitet, en- och tvålivräddarteknik
  • Använda en Hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
  • Fysiologin vid hjärtstopp
  • Använda andningsmask och ge syrgasbehandling
  • Kunna använda den akututrustning som finns på arbetsplatsen
  • Handlingsplanen
  • Säkerhetsaspekter
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra ryggslag och buktryck
  • Situationsanpassad träning
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Övrigt

I samband med utbildningen gås alltid arbetsplatsens akututrusning igenom och vid den situationsanpassade träningen får deltagarna visa att de behärskar arbetsplatsens akututrustning.