Hjärtstartare

Vi erbjuder fri support när hjärtstartaren har använts, samt regelbunden kontroll av hjärtstartaren i samband med årlig utbildning i HLR eller första hjälpen.

Powerheart G5

Bästa valet av högkvalitativ hjärtstartare

En av världens mest sålda hjärtstartare med flera mycket bra funktioner. Det gör den till det ”bästa” valet för den som söker en högkvalitativ produkt med största tillförlitlighet och enklaste handhavande (vuxna och barn).

Enkel att använda

Så fort som hjärtstartaren startas börjar den ge tydliga instruktioner om hur den ska användas för att rädda liv. Powerheart G5 är tvåspråkig och val av språk kan ändras under livräddningen. Automatisk energinivå innebär att hjärtstartaren anpassar energinivån för den aktuella patienten (beroende på storlek/vikt) för bästa möjlighet till återupplivning.​

Information

Powerheart G5 är dessutom förberedd för framtida programuppdateringar. Powerheart G5 finns i två utföranden, helautomatisk och halvautomatisk. Vi erbjuder även fri support när hjärtstartaren har använts, samt regelbunden kontroll av hjärtstartaren i samband med årlig utbildning i HLR eller första hjälpen.

Powerheart G5

Teknisk information

Referens

Powerheart G5 används av ett stort antal kunder; privatpersoner och företag till ambulans, räddningstjänst och kustbevakning.

Helautomatisk version

Helautomatisk version innebär att man som användare inte behöver göra något mer än att öppna locket och applicera elektroderna på den drabbade personen. Därefter sköter hjärtstartaren resten med analys och ifall att det behövs strömstöt.

Halvautomatisk version

Halvautomatisk version innebär att man som användare öppnar locket och applicera elektroderna på den drabbade personen. Därefter sköter hjärtstartaren analysen och ifall det behövs en strömstöt så uppmanas användaren att utlösa den.

Garanti batteri

Batterierna har en garanti som omfattar byte av batterier inom 4 år, oavsett skäl till bytet, d.v.s. om man använder sin hjärtstartare så mycket att batterierna tar slut inom 4 år, så ingår nya batterier i garantin.

Garanti hjärtstartare

Marknadens bästa garanti på 8 år, vilket är möjligt tack vare den avancerade konstruktionen med elektronik som självtestar systemet samt högspänningsdelarna och elektroderna (dagligen, veckovis och månadsvis).

Garanti elektroder

2 års lagringstid för elektroder.

Tillbehör

Rescue kit och pocketmask
Skylt för hjärtstartaren
Väggfäste
Larmade skåp

Utbildning i S-HLR barn

Grundutbildning & Repetitionsutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål

  • Identifiera hjärtstopp och andningsstopp
  • Larma
  • Utföra HLR med god kvalitet, en- och tvålivräddarteknik
  • De fysiologiska skillnaderna mellan barn och vuxna
  • Använda andningsmask och ge syrgasbehandling
  • Kunna använda den akututrustning som finns på arbetsplatsen
  • Förstå varför handlingsplanerna för HLR till barn respektive vuxna är olika
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra åtgärder vid luftvägsstopp
  • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
  • Känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur man kan förebygga
  • Situationsanpassad träning
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Övrigt

I samband med utbildningen gås alltid arbetsplatsens akututrusning igenom och vid den situationsanpassade träningen får deltagarna visa att de behärskar arbetsplatsens akututrustning.

Utbildning i S-HLR vuxna

Grundutbildning & Repetitionsutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Använda en hjärtstartare
  • Stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål

  • Identifiera hjärtstopp
  • Larma
  • Utföra HLR med god kvalitet, en- och tvålivräddarteknik
  • Använda en Hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
  • Fysiologin vid hjärtstopp
  • Använda andningsmask och ge syrgasbehandling
  • Kunna använda den akututrustning som finns på arbetsplatsen
  • Handlingsplanen
  • Säkerhetsaspekter
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra ryggslag och buktryck
  • Situationsanpassad träning
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Övrigt

I samband med utbildningen gås alltid arbetsplatsens akututrusning igenom och vid den situationsanpassade träningen får deltagarna visa att de behärskar arbetsplatsens akututrustning.