Hjärtsäker zon

Vi kan hjälpa er att uppfylla standarden Hjärtsäker zon.

Information

Vad innebär en hjärtsäker zon?

Målet är att göra fler arbetsplatser och miljöer hjärtsäkra och att rädda fler liv. Endast 11 % av de som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus överlever. Vetenskapliga studier visar att om man påbörjar hjärt- och lungräddning inom en minut och använder en hjärtstartare inom tre minuter från hjärtstoppet så överlever så många som 75 %. Det krävs både kunskap och beredskap vid hjärtstopp.

Vi kan hjälpa er att uppfylla standarden Hjärtsäker zon

När ni som företag, organisation eller förening bestämmer er för att ni vill uppfylla standarden så tar ni steget fullt ut till att göra er närmiljö så hjärtsäker som möjligt. Ni skapar en trygg plats för medarbetare, besökare och kunder, en plats där man tar ansvar för arbetsmiljö och närsamhället. Vi hjälper er med att upprätta och bibehålla er hjärtsäkra zon och finns tillgängliga för råd och stöd vad gäller er hjärtstartare, underhåll, handhavande och utbildning.

Intyg från Hjärt-lungfonden

När ni blivit en hjärtsäker zon får ni ett marknadsföringspaket med banner för hemsida och e-post, klistermärken till dörrar så att ni på ett tydligare sätt kan visa för era kunder och besökare att ni är en hjärtsäker zon. Läs mer om Hjärt-lungfonden här.

Hjärtsäker zon

Det här kan vi hjälpa er med:

- Välja en lämplig hjärtstartare utifrån era förutsättningar och önskemål. 
- Utbilda medarbetarna i HLR med hjärtstartare, enligt HLR-rådets riktlinjer. 
- Bestämma den bästa och mest strategiska placeringen av hjärtstartaren/hjärtstartarna.
- Rekommendera skyltning utifrån gällande riktlinjer.
- Se över och rekommendera beredskaps- larm och underhållsrutiner. 
- Visa hur ni anmäler er till Sveriges hjärtstartarregister.
- Planera in repetitionsutbildning i HLR med hjärtstartare.
- Kontakta er arbetsplats för byte av elektroder och batteri, i god tid före bäst-föredatum.
- Hjälpa till att återställa hjärtstartaren om den använts vid en verklig händelse.

Ni bestämmer själva i vilken omfattning ni önskar hjälp och service.

 • Hjärtstartare
 • Utbildning
 • Information och skyltning
 • Tillänglighet
  • Tidsaspekter- HLR ska kunna startas inom en minut
  • Tidsaspekter- Användning av hjärtstartaren ska kunna starta inom tre minuter
 • Placering: lättillgänglighet
 • Beredskap och larmrutiner
 • Registrering i Hjärtstartarregistret
 • Underhåll och ansvar
 • Hjärtstartare med tillbehör
 • Löpande underhåll
 • Återställning efter användning

Standarden SS 280000 Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården – Generella krav och rekommendationer är bekostad av HLR-rådet och Hjärt-Lungfonden och är därför gratis att ladda ner. Standarden har tagits fram genom arbetet i SIS tekniska kommitté där ett antal aktörer deltagit, bland annat Svenska HLR-rådet, Hjärt-Lungfonden, Svenska livräddningssällskapet, tillverkare och utbildningsföretag.

Utbildning i S-HLR barn

Grundutbildning & Repetitionsutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål

  • Identifiera hjärtstopp och andningsstopp
  • Larma
  • Utföra HLR med god kvalitet, en- och tvålivräddarteknik
  • De fysiologiska skillnaderna mellan barn och vuxna
  • Använda andningsmask och ge syrgasbehandling
  • Kunna använda den akututrustning som finns på arbetsplatsen
  • Förstå varför handlingsplanerna för HLR till barn respektive vuxna är olika
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra åtgärder vid luftvägsstopp
  • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
  • Känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur man kan förebygga
  • Situationsanpassad träning
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Övrigt

I samband med utbildningen gås alltid arbetsplatsens akututrusning igenom och vid den situationsanpassade träningen får deltagarna visa att de behärskar arbetsplatsens akututrustning.

Utbildning i S-HLR vuxna

Grundutbildning & Repetitionsutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Använda en hjärtstartare
  • Stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål

  • Identifiera hjärtstopp
  • Larma
  • Utföra HLR med god kvalitet, en- och tvålivräddarteknik
  • Använda en Hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
  • Fysiologin vid hjärtstopp
  • Använda andningsmask och ge syrgasbehandling
  • Kunna använda den akututrustning som finns på arbetsplatsen
  • Handlingsplanen
  • Säkerhetsaspekter
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra ryggslag och buktryck
  • Situationsanpassad träning
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Övrigt

I samband med utbildningen gås alltid arbetsplatsens akututrusning igenom och vid den situationsanpassade träningen får deltagarna visa att de behärskar arbetsplatsens akututrustning.