Hjärtsäker zon

Vi kan hjälpa er att uppfylla standarden Hjärtsäker zon.

Information

Vad innebär en hjärtsäker zon?

Målet är att göra fler arbetsplatser och miljöer hjärtsäkra och att rädda fler liv. Endast 11 % av de som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus överlever. Vetenskapliga studier visar att om man påbörjar hjärt- och lungräddning inom en minut och använder en hjärtstartare inom tre minuter från hjärtstoppet så överlever så många som 75 %. Det krävs både kunskap och beredskap vid hjärtstopp.

Vi kan hjälpa er att uppfylla standarden Hjärtsäker zon

När ni som företag, organisation eller förening bestämmer er för att ni vill uppfylla standarden så tar ni steget fullt ut till att göra er närmiljö så hjärtsäker som möjligt. Ni skapar en trygg plats för medarbetare, besökare och kunder, en plats där man tar ansvar för arbetsmiljö och närsamhället. Vi hjälper er med att upprätta och bibehålla er hjärtsäkra zon och finns tillgängliga för råd och stöd vad gäller er hjärtstartare, underhåll, handhavande och utbildning.

Intyg från Hjärt-lungfonden

När ni blivit en hjärtsäker zon får ni ett marknadsföringspaket med banner för hemsida och e-post, klistermärken till dörrar så att ni på ett tydligare sätt kan visa för era kunder och besökare att ni är en hjärtsäker zon. Läs mer om Hjärt-lungfonden här.