Om oss

Med lång erfarenhet av hjärt- och lungräddningsutbildningar, i kombination med erfarenhet från akutsjukvården, kan vi stolt säga att vi kan erbjuda ett mervärde av högsta kvalité.

DET HÄR ÄR PALM SJUKVÅRDSUTBILDNINGAR

Vi brinner för att stärka kompetensen inom Hjärt-och lungräddning.

Med över tjugo års erfarenhet av hjärt- och lungräddningsutbildningar, i kombination med lång erfarenhet från akutsjukvården, kan vi stolt säga att vi kan erbjuda ett mervärde av högsta kvalité. 

Vi brinner för att stärka kompetens hos sjukvården, företag- och föreningar!

VÅR VISION

Trygghet, kunskap och kvalitet, genomsyrar våra utbildningar och vägleder oss i alla beslut och handlingar som vi tar.

Samtliga utbildare är i grunden sjuksköterskor, med spetskompetens inom olika områden – det här ser vi som vår styrka. Vårt engagemang för en tryggare och säkrare närområde har vi som ett gemensamt intresse och drivkraft. Vi tror på kontinuerlig utveckling och uppdatering, och tar det som vår högsta prioritet för att hålla oss aktuella inom det viktiga HLR-området.

Vår vision är att utbilda och utveckla sjukvårdskunskaperna för samhället, som bidrar till att fler människor får den hjälp de behöver!

Utbildning i S-HLR barn

Grundutbildning & Repetitionsutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål

  • Identifiera hjärtstopp och andningsstopp
  • Larma
  • Utföra HLR med god kvalitet, en- och tvålivräddarteknik
  • De fysiologiska skillnaderna mellan barn och vuxna
  • Använda andningsmask och ge syrgasbehandling
  • Kunna använda den akututrustning som finns på arbetsplatsen
  • Förstå varför handlingsplanerna för HLR till barn respektive vuxna är olika
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra åtgärder vid luftvägsstopp
  • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
  • Känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur man kan förebygga
  • Situationsanpassad träning
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Övrigt

I samband med utbildningen gås alltid arbetsplatsens akututrusning igenom och vid den situationsanpassade träningen får deltagarna visa att de behärskar arbetsplatsens akututrustning.

Utbildning i S-HLR vuxna

Grundutbildning & Repetitionsutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Använda en hjärtstartare
  • Stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål

  • Identifiera hjärtstopp
  • Larma
  • Utföra HLR med god kvalitet, en- och tvålivräddarteknik
  • Använda en Hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
  • Fysiologin vid hjärtstopp
  • Använda andningsmask och ge syrgasbehandling
  • Kunna använda den akututrustning som finns på arbetsplatsen
  • Handlingsplanen
  • Säkerhetsaspekter
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra ryggslag och buktryck
  • Situationsanpassad träning
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Övrigt

I samband med utbildningen gås alltid arbetsplatsens akututrusning igenom och vid den situationsanpassade träningen får deltagarna visa att de behärskar arbetsplatsens akututrustning.