Våra utbildningar för sjukvården

Vi anpassar innehållet så att det matchar beställarens önskemål, med utgångspunkt från  HLR-rådets gällande riktlinjer för HLR. I samband med utbildningen går vi alltid igenom arbetsplatsens akututrusning. Under de situationsanpassade övningarna får deltagarna visa att de behärskar arbetsplatsens akututrustning.

Utbildning i S-HLR vuxna

Målgrupp

Utbildning A-HLR vuxen riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

Förkunskaper

Inläst kursbok S-HLR vuxna samt genomförd webbutbildning med godkänt resultat.

För repetitionsutbildningen krävs att du genomfört grundutbildningen med godkänt resultat.

Tidsåtgång

2-4 timmar med maximalt 6 deldeltagare per kurs.

Repetition

HLR-rådets rekommendation är 1-2 gånger per år.

Utbildning i A-HLR vuxna

Målgrupp

Utbildningen i A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen. Utbildningen riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.

Förkunskaper

Inläst kursbok A-HLR vuxna, genomförd webbutbildning med godkänt resultat samt genomförd grundutbildning i S-HLR vuxna med godkänt resultat.

För repetitionsutbildningen krävs att du genomgått grundutbildningen i A-HLR vuxna med godkänt resultat.

Tidsåtgång

2-4 timmar med maximalt 6 deldeltagare per kurs.

Repetition

HLR-rådets rekommendation är 1-2 gånger per år.

Utbildning i S-HLR barn

Målgrupp

Utbildningen i S-HLR barn riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

Förkunskaper

Inläst kursbok S-HLR barn samt genomförd webbutbildning med godkänt resultat.

För repetitionsutbildningen krävs att du genomfört grundutbildningen med godkänt resultat.

Tidsåtgång

2-4 timmar med maximalt 6 deldeltagare per kurs.

Repetition

HLR-rådets rekommendation är 1-2 gånger per år.

Utbildning i A-HLR barn

Målgrupp

Utbildning A-HLR barn, vänder sig i första hand till läkare och sjuksköterskor som arbetar med barn inom hälso- och sjukvården eller i prehospital verksamhet där det krävs beredskap för att kunna ta hand om barn med andnings- och/eller hjärtstopp.

Förkunskaper

Inläst kursbok A-HLR barn, genomförd webbutbildning med godkänt resultat samt genomförd grundutbildning i S-HLR barn.

För repetitionsutbildningen krävs att du genomgått grundutbildningen i A-HLR barn med godkänt resultat.

Tidsåtgång

2–8 timmar med maximalt 6 deldeltagare per kurs.

Repetition

HLR-rådets rekommendation är 1-2 gånger per år.