Våra utbildningar för sjukvården

Vi anpassar innehållet så att det matchar beställarens önskemål, med utgångspunkt från  HLR-rådets gällande riktlinjer för HLR. I samband med utbildningen går vi alltid igenom arbetsplatsens akututrusning. Under de situationsanpassade övningarna får deltagarna visa att de behärskar arbetsplatsens akututrustning.

Utbildning i S-HLR vuxna

Målgrupp

Utbildningen i S-HLR vuxna riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

Förkunskaper

Inläst kursbok S-HLR vuxna samt genomförd webbutbildning med godkänt resultat.

För repetitionsutbildningen krävs att du genomfört grundutbildningen med godkänt resultat.

Tidsåtgång

2-4 timmar med maximalt 6 deldeltagare per kurs.

Repetition

HLR-rådets rekommendation är 1-2 gånger per år.

Utbildning i A-HLR vuxna

Målgrupp

Utbildningen i A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen. Utbildningen riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.

Förkunskaper

Inläst kursbok A-HLR vuxna, genomförd webbutbildning med godkänt resultat samt genomförd grundutbildning i S-HLR vuxna med godkänt resultat.

För repetitionsutbildningen krävs att du genomgått grundutbildningen i A-HLR vuxna med godkänt resultat.

Tidsåtgång

2-4 timmar med maximalt 6 deldeltagare per kurs.

Repetition

HLR-rådets rekommendation är 1-2 gånger per år.

Utbildning i S-HLR barn

Målgrupp

Utbildningen i S-HLR barn riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

Förkunskaper

Inläst kursbok S-HLR barn samt genomförd webbutbildning med godkänt resultat.

För repetitionsutbildningen krävs att du genomfört grundutbildningen med godkänt resultat.

Tidsåtgång

2-4 timmar med maximalt 6 deldeltagare per kurs.

Repetition

HLR-rådets rekommendation är 1-2 gånger per år.

Utbildning i A-HLR barn

Målgrupp

Utbildning i A-HLR barn, vänder sig i första hand till läkare och sjuksköterskor som arbetar med barn inom hälso- och sjukvården eller i prehospital verksamhet där det krävs beredskap för att kunna ta hand om barn med andnings- och/eller hjärtstopp.

Förkunskaper

Inläst kursbok A-HLR barn, genomförd webbutbildning med godkänt resultat samt genomförd grundutbildning i S-HLR barn.

För repetitionsutbildningen krävs att du genomgått grundutbildningen i A-HLR barn med godkänt resultat.

Tidsåtgång

2–8 timmar med maximalt 6 deldeltagare per kurs.

Repetition

HLR-rådets rekommendation är 1-2 gånger per år.

Utbildning i S-HLR vuxna

Grundutbildning & Repetitionsutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Använda en hjärtstartare
  • Stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål

  • Identifiera hjärtstopp
  • Larma
  • Utföra HLR med god kvalitet, en- och tvålivräddarteknik
  • Använda en Hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
  • Fysiologin vid hjärtstopp
  • Använda andningsmask och ge syrgasbehandling
  • Kunna använda den akututrustning som finns på arbetsplatsen
  • Handlingsplanen
  • Säkerhetsaspekter
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra ryggslag och buktryck
  • Situationsanpassad träning
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Övrigt

I samband med utbildningen gås alltid arbetsplatsens akututrusning igenom och vid den situationsanpassade träningen får deltagarna visa att de behärskar arbetsplatsens akututrustning.

Utbildning i A-HLR vuxna

Grundutbildning & Repetitionsutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Använda en hjärtstartare i både halvautomatisk och/eller manuellt läge
  • Läkemedel vid hjärtstopp
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål

Identifiera hjärtstopp

  • Larma
  • Utföra HLR med god kvalitet, en- och tvålivräddarteknik
  • Använda en Hjärtstartare i både halvautomatisk och/eller manuellt läge på ett säkert sätt
  • Fysiologin vid hjärtstopp
  • Använda andningsmask och ge syrgasbehandling
  • Kunna använda den akututrustning som finns på arbetsplatsen
  • Läkemedel vid hjärtstopp
  • Handlingsplanen
  • Teamarbete och kommunikation
  • Identifiera och behandla luftvägsstopp
  • Situationsanpassad teamträning
  • Kvalitetssäkring och organisation

Övrigt

I samband med utbildningen gås alltid arbetsplatsens akututrusning igenom och vid den situationsanpassade träningen får deltagarna visa att de behärskar arbetsplatsens akututrustning.

Utbildning i S-HLR barn

Grundutbildning & Repetitionsutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål

  • Identifiera hjärtstopp och andningsstopp
  • Larma
  • Utföra HLR med god kvalitet, en- och tvålivräddarteknik
  • De fysiologiska skillnaderna mellan barn och vuxna
  • Använda andningsmask och ge syrgasbehandling
  • Kunna använda den akututrustning som finns på arbetsplatsen
  • Förstå varför handlingsplanerna för HLR till barn respektive vuxna är olika
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra åtgärder vid luftvägsstopp
  • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
  • Känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur man kan förebygga
  • Situationsanpassad träning
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Övrigt

I samband med utbildningen gås alltid arbetsplatsens akututrusning igenom och vid den situationsanpassade träningen får deltagarna visa att de behärskar arbetsplatsens akututrustning.

Utbildning i A-HLR barn

Grundutbildning & Repetitionsutbildning

Innehåll

Utbildningen innehåller både teori och praktik där tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

  • Hjärt- och lungräddning
  • Använda en hjärtstartare i både halvautomatisk och/eller manuellt läge
  • Läkemedel vid hjärtstopp
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål

  • Förstå bakomliggande orsaker till hjärt- och andningsstopp hos barn
  • Bedöma svårt sjuka barn
  • Förstå vikten av att starta HLR tidigt
  • Kunna larma och förstå hur larmorganisationen fungerar
  • Kunna göra HLR med god kvalitet, en- och tvålivräddarteknik
  • Kunna använda hjälpmedel inklusive syrgas och sugutrustning för att understödja
   andningen hos ett barn
  • Kunna handlingsplanen för A-HLR till barn
  • Kunna/förstå vilka arytmier som skall och inte skall defibrilleras
  • Kunna använder en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt till barn
  • Läkemedel och vätsketillförsel
  • Intraosseös nålsättning
  • Teamarbete och kommunikation
  • Identifiera och behandla luftvägsstopp
  • Situationsanpassad teamträning
  • Förstå vikten av regelbunden träning och kontroll av akututrustningen

Övrigt

I samband med utbildningen gås alltid arbetsplatsens akututrusning igenom och vid den situationsanpassade träningen får deltagarna visa att de behärskar arbetsplatsens akututrustning.